Spolupráce s projektem SenSen

V letošním roce spojila iniciativa stop-chripce.cz svoje síly s projektem Konta Bariéry -  SenSen. Ten sdružuje seniory z řad českých seniorských a neziskových organizací, knihoven, muzeí, místní samosprávy i jednotlivců. Právě senioři totiž patří do rizikové skupiny, kterou chřipka ohrožuje nejvíce. Díky spolupráci jim lze cíleně poskytnout informace o chřipce a rizicích, která s sebou přináší. A především o možnosti, jak se účinně chránit očkováním.

V úterý 17. října proběhlo setkání ambasadorů spolku SenSen v krásných prostorách Werichovy vily v Praze. Programem prováděla ředitelka Nadace Charty 77/Konto Bariéry - Jolana Voldánová. V rámci kampaně stop-chripce.cz  na akci přednášela prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Zdůraznila pozitiva zdravého životního stylu a důležitost prevence zejména u starších lidí. Vysvětlila také, jaká jsou nejčastější rizika chřipky a jaké vážné komplikace může nemoc u rizikových skupin způsobit.

Nejen o svých zkušenostech s chřipkou a očkováním povyprávěla letošní tvář kampaně stop-chripce.cz a známá televizní hlasatelka Saskia Burešová. Hosty pobavila svými historkami z natáčení Kalendária, i z dlouholeté práce v České televizi a také perličkami ze svého soukromého života.

PreviousPrevious empty
NextText Link
Zpět na zajímavosti