Ročně zemře v České republice na následky chřipky a jejích komplikací přibližně 1 500 lidí.
To je dvakrát více, než jich zemře při dopravních nehodách.

Víte, že očkování proti chřipce u seniorů snižuje riziko úmrtí v důsledku chřipky o 80 %, u zdravých dospělých zabrání až v 78 % onemocnění chřipkou a u dětí sníží výskyt chřipky až o 91 %?

Petiční výbor

Text petice se dá stáhnout kliknutím na odkaz.

Foto Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

 • přední český vakcinolog a epidemiolog
 • ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • předseda České vakcinologické společnosti
 • autor řady publikací (např. Biologický a chemický terorismus)
 • příznivec tradiční čínské medicíny

Foto Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

 • přední český epidemiolog
 • vedoucí katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové
 • vědecký sekretář České vakcinologické společnosti

Foto MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

 • vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ve Státním zdravotním ústavu
 • zástupce České republiky v evropské síti pro chřipku
 • člen Ústřední epidemiologické komise
 • představitel ČR v Poradním sboru ECDC